Zorgverzekeraar


Zorgverzekeraar
Kraamzorg krijgt u vergoed uit uw basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Als ZZP-er kan ik geen overeenkomst afsluiten met een zorgverzekeraar. Daarom schrijf ik je in bij een Kraamzorg administratie bureau. Zij hebben namelijk wel contracten met alle zorgverzekeringsmaatschappijen. Het Kraamzorg administratie bureau zorgt alleen voor de administratieve afhandeling met de zorgverzekeringsmaatschappijen. Zij (of ik) zullen bij u alleen de wettelijke eigen bijdrage innen (dit is afhankelijk van uw zorgpakket). 

Indien u een restitutiepolis heeft kan het ook zo zijn dat ik, in overleg met u, rechtstreeks naar u factureer. In dat geval dient u mijn factuur in bij de zorgverzekeraar.


Je bent dus in beide bovenstaande gevallen geheel hetzelfde verzekerd zoals bij ieder ander kraamcentrum. Alle kosten van kraamzorg worden vanuit de basis verzekering vergoed, uitgezonderd de wettelijke eigen bijdrage (dit is afhankelijk van uw zorgpakket).


Uren 

Het aantal uren kraamzorg zal in overleg met jou worden afgesproken, met inachtneming van de regels daaromtrent in het Landelijk Indicatieprotocol dat in 2006 in werking is getreden. Dit Landelijk Indicatieprotocol geeft aan op hoeveel uren zorg je recht hebt op basis van je gezins- en medische situatie. Het wettelijk minimaal aantal uren waar je recht op hebt is 24 uur. Ik bekijkt tijdens het huisbezoek, aan de hand van het Indicatieprotocol, op hoeveel uren kraamzorg jij recht hebt. Gemiddeld is dit 49 uur bij borstvoeding en 45 uur bij flesvoeding, verdeeld over 8 dagen. Mochten er (na de bevalling) redenen zijn waarom je meer zorg nodig hebt dan eerder vastgesteld, dan wordt er in de kraamdagen een nieuwe indicatie gesteld. Dit doe ik samen met de verloskundige. Wij bepalen, aan de hand van het Indicatieprotocol, hoeveel extra uren zorg er nodig zijn. Het maximaal aantal uren kraamzorg dat verkregen kan worden bij problemen is 80 uur verdeeld over 10 dagen. 

Bij de bevalling krijgen jullie extra zorguren, dit worden ook wel partusuren genoemd. Indien je thuis bevalt blijf ik na de bevalling tenminste nog twee uur om jou en je kindje te observeren en ben ik er om ervoor te zorgen dat de eerste uren van jou en je gezin rustig en goed verlopen. 


Kosten
Voor kraamzorg ben je verzekerd via de basisverzekering. Jouw verzekeraar vergoedt de zorg op basis van het Landelijk Indicatieprotocol. Je betaalt een wettelijke eigen bijdrage van € 5,10 per uur (2024). Afhankelijk van hoe je aanvullend verzekerd bent, worden deze kosten wel of niet vergoed door je zorgverzekeraar.